Folkemøte om reguleringsplan for G/S-veg Padlane-Klovning

29. oktober 2014 —