Kvekersamfunnet – 200 år, Jubileumsmøte

kveker2
13. mai 2018 —