Skjold – Vard Haugesund 2

LOGO-2012Skjold-IL-farge
2. september 2013 —