Folkehelsespalten

Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Ny runde med vaksinering

John Egil Osteig - DIGITALISERINGSSJEF. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Tysvær innbyggerapp – mye aktuelt samlet på ett sted

Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

For høyt forbruk av antibiotika

Lene Haga, fagansvarlig vann og avløp

Rent vann

Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Energidrikker til besvær

Gunn Waage Lien. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Å vere eit medmenneske

Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Pass godt på hjertet ditt

Sturle Monstad, rådgiver velferdsteknologi og digitale løsninger. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Helse, omsorg og teknologi

Liv Åse Solstad Hagland, kompetanse- og utviklingsveileder for barnehage, Nord Rogaland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Gode barnehager = godt folkehelsearbeid

Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg er organdonor

Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Skogtur, jakt, virus og god helse

Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Årets influensasesong

Marianne Tjorland - Spesialpedagog - Tysvær kommune. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Leiken som arena for inkludering

Ann-Kristin B. Dahle

Sosiale forskjeller tar liv

Wenche Håland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Fysisk aktivitet i barnehagen – aktivitet og trivsel

Ann-Kristin B. Dahle

Hvem er syk og hvem er frisk?

Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Ikke spis stor ferskvannsfisk

Gunn Waage Lien. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kvinnehelse og inkontinens

Gunn Waage Lien, helsesykepleier Tysvær kommune. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Forventningar om likestilling, mangfald og inkludering?

Ann-Kristin B. Dahle

Hvert minutt teller