Leiar

Her vil me bygge, og her vil me bu

Få vil bli lege

Kven er den vaksne?

Det går så det grine

Kva kostar trusa di?

Næring på alvor

Kanskje me møtest langs vegen?

Topping av laget

Me har tatt eit val

Noregs beste motorveg

– Er du klar

God jul & godt nyttår

Kva signal er dette?

Med hjarte på rette staden

Framtida eit klikk unna

– Såg du det?

Takk for i år

Godkjent frå Eikje

Den ungdommen, altså…

Kondolerer