Åpent brev til politikerne i Tysvær

Et godt, effektivt og tillitskapende kommunebyråkrati er et stort og viktig gode for oss alle. Den kommunale utgaven er også langt å foretrekke fremfor at vi via kommunene betaler private/halvprivate firma eller «gratis» advokater for deres byråkratiske tjenester. Når vi har et konfliktråd for Haugaland og Sunnhordland med sin oversikt og nøytralitet bør det settes spørsmål ved oppblomstringen av de lokalt pressede konfliktråd.

Politikere bør også være mer tilbakeholdne med på ulikt vis å oppfordre til økt organisert press og lobbyvirksomhet.

Et godt kommunalt byråkrati har de gode forutsetningene for å legge frem de saklige sider og deres konsekvenser slik at det er saken i seg selv som presser. I tillegg kan byråkratiet selv ta en lang rekke begrunnede avgjørelser og ha organisasjonen klar for tidsfrister og handlekraft.

Et godt kommunalt byråkrati har de gode forutsetningene for å legge fram de saklige sider og ders konsekvenser slik at det er saken i seg selv som presser. I tillegg kan byråkratiet selv ta en lang rekke begrunnede avgjørelser og ha organisasjonen klar for tidsfrister og handlekraft.

Når henvendelser til Haugesund og Sunnhordland konfliktråd eller innlegg i Tysvær Bygdeblad fører henholdsvis til at ting utføres etter lang, lang tid og uten gitt svar eller at avtale først kan tidsfestes etter at purring er foretatt og venting pågått i månedsvis, ja hvor blir det av tilliten? «Unnskyldninger» som at saken må letes frem, er forlagt eller at rådmannen ikke er kjent med skriftlig henvendelse til ham fremføres i Tysvær Bygdeblad.

Ifølge media har Tysvær kommune en drift med henholdsvis normalt ressursforbruk.

Selv har jeg erfaringer for at  kommunen har mange erfarne, dyktige og vel egnede enkeltpersoner i sin tjeneste.

Hvor kan så «hunden» være begravet?

Erfaringer finnes (og er velkjente) fra andre offentlige etater der politikere med stadig skiftende personer retter stadig nye fokus oppover hos sine byråkrater. Det har skapt beslutningsvegring og handlingslammelse over tid. Til slutt står en så overfor følgene av store forsømmelser.

Det er en del ting som tilsier at politikerne i Tysvær bør kunne skaffe oss et betydelig mer selvstendig og velorganisert byråkrati med fokus rettet nedover og utover. Helt nødvendig åpenhet i et godt, effektivt og trivsels-/ tillitskapende arbeidsmiljø er da mulig også i et byråkrati. (I tillegg sikres demokratiet bedre mot å ødelegge seg selv på sikt.)

Johan Berentsen, selv byråkrat i vel 38 år
Grinde 26. februar 2013