Hanna (6) og Iselin (4) leker prinsesser. De syns det er kjekt å lære mer om kongeriket, og de syns det er ekstra kjekt når guttene vil leke rollespill.
Hanna (6) og Iselin (4) leker prinsesser. De syns det er kjekt å lære mer om kongeriket, og de syns det er ekstra kjekt når guttene vil leke rollespill.

Prinser, prinsesser og dinosaurer

Mange av barnehagene i Tysvær fikk avvik på tilsynet i 2011 på grunn av manglende kunnskap om den nye formålsbestemmelsen som kom året før.

Av Karina Søvik

Likestilling og likeverd var to viktige stikkord. Styrer i Førresfjorden barnehage, Bente Halvorsen, ønsker formålsbestemmelsen hjertelig velkommen.

– Vi hadde ventet lenge på denne type formålsparagraf.

Da den nye formålsbestemmelsen trådte i kraft 1.august 2010 måtte barnehagene omstille måten de tenkte på. Bestemmelsen åpnet opp for en djupere refleksjon i måten barnehageansatte jobbet med barna på. For første gang skulle barnehage og skole bygge på felles verdier i samfunnet som understreker helhet og sammenheng i barns læring og utvikling. Likestilling og likeverd var to viktige stikkord. Styrer i Førresfjorden barnehage, Bente Halvorsen, sier at tiden var moden for en slik formålsparagraf.

– Vi hadde ventet lenge på denne type formålsparagraf. Førresfjorden barnehage er en barnehage med flerkulturell pedagogisk teori og praksis, og vi ønsket denne formålsbestemmelsen varmt velkommen, sier lederen.

Les heile saka i papirutgåva.