Høievegen som Hompetitten teia

Det er vel flere som enten til fornøyelse eller besvær nynner på Alf Prøysens «Hompetitten», når de kjører på Høievegen, fra Daragavika mot Skeiseid.

Det er vel flere som enten til fornøyelse eller besvær nynner på Alf Prøysens «Hompetitten», når de kjører på Høievegen, fra Daragavika mot Skeiseid. Sangen har rullet og gått siden tidlig høst 2012, mens arbeidet med legginga av vann- og avløpsledningen har pågått. Men spørsmålet er om vi også snart må stemme i Prøysens «i Bakvendtland». For foregår arbeidene her uten noen framdriftsplan, og må det være nødvendig å ha hele strekket som arbeidsområde hele veien? Når kan vi egentlig se fram til å nynne noe hyggeligere?

Uansett er det vel og bra at det blir gravd og planert litt langs veien. Det gir jo rom for en  eventuell vei utvidelse eller i det minste en sykkelsti langs den livsfarlige strekningen, som det forøvrig ikke kjører så mange busser fra Kolumbus på. Det vil iallefall være for dumt å la det gro igjen, da de allerede har «kommet så langt på veien». Kommunen er i vekst, og det er allerede pågående boligfeltutvidelse på Kallevik Sør, som igjen vil kreve en bedre infrastruktur til «sivilisasjonen».

Jeg håper at framsynte i Tysvær kommune allerede har avklart dette med Rogaland fylkeskommune. Hvis ikke er det vel fortsatt ikke for sent, slik at vi i nærmeste framtid kan se litt lysere på veien.

Ingrid Velure-Eide

Sørvåg