nettet vere utbygd i hendhald til kommuneplanen og dei utfordringane som ligg i den med tanke på vass- og avløpsdimensjonane, seier prosjektleiar Johnny Wannberg i Tysvær kommune. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
nettet vere utbygd i hendhald til kommuneplanen og dei utfordringane som ligg i den med tanke på vass- og avløpsdimensjonane, seier prosjektleiar Johnny Wannberg i Tysvær kommune. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Legg røyr i Aksdalsvatnet

Denne veka startar Ottar Skjold Maskin legginga av fleire kilometer med røyr i Aksdalsvatnet. Dimensjonert for framtida.

Det skal leggast vassleidningar både frå Skeiseid og Frakkagjerddalen mot Eikeskog. Til samans blir det senka omlag 3,5 kilometer med røyr.

– Dette er ein viktig del av det nye vassleidningssystemet som blir lagt i ytre del av kommunen dette året. Ottar Skjold Maskin har stått på og ligg føre skjema som tilseier at ein skal vere ferdig med heile jobben i månadsskifte august/september. Nå har me satt ein sluttdato 15. juli. Då vil nettet vere utbygd i hendhald til kommuneplanen og dei utfordringane som ligg i den med tanke på vass- og avløpsdimensjonane, seier prosjektleiar Johnny Wannberg i Tysvær kommune.

Les heile saka i papirutgåva.