Per Olav Stange (i midten), Tor Arne Naley (t.h.) og Thomas Meland leia dei frivillige mannskapa som leita i Aksdal. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Per Olav Stange (i midten), Tor Arne Naley (t.h.) og Thomas Meland leia dei frivillige mannskapa som leita i Aksdal. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kunstnerisk oppussing

I flott vår vær tok arbeidslivsfag ved Frakkagjerd Ungdomsskolen/TLA jobben med å pusse opp kunstverkene ved Sysco Arena og FBS.

Arbeidslivsfaget ved TLA/Frakkagjerd us. har dette året gjort ulike oppgaver, med oppbyggingen av ny sti til Alvanuten som den største jobben dette halvåret.
Guttene trives godt med utearbeid og liker at det blir pent rundt dørene i nærmiljøet, og det er utrolig hva litt maling gjør for kunstverkene i miljøgata.

Rune Jensen, lærer TLA