Tilsvar «Fra vårt ståsted»

Aud Kirsten Skogøy, Sverre Bergsholm og Magnus Arne Andersen har alle kjøpt bobil hos firmaet Bobil & Vogn AS, og ikke av Bjørn Kallevik privat.

Tilsvar til leserinnlegg «Fra vårt ståsted» i Tysvær Bygdeblad:

Skogøy og Bergsholm ble ekspedert av, og har skrevet kontrakt med annen ansatt i Bobil & Vogn AS enn Bjørn Kallevik.
Alle har beholdt bobilene sine uten heftelser, etter å ha vært årsaken til konkursen av Bobil & Vogn AS.
Skogøy har solgt bobilen sin med normalt tap ut fra brukstid.
Dette viser at Ledelsen i Bobil & Vogn AS ikke «drev med fusk og fanteri».

Andersen ble invitert med som deltaker i sjikanen etter at han ikke kunne gjøre krav gjeldende mot Bobil & Vogn AS etter konkursen, og forsøkte å få bobilen reparert hos et annet verksted uten å betale for det.
Søksmålet med påstand om dette, tapte Andersen i Haugaland tingrett.

Ingen av kravene kan gjøres gjeldende overfor Bjørn Kallevik privat, eller noen av de selskapene han i dag deltar i.
Derfor har Skogøy, Bergsholm og Andersen tydd til ren sjikane og hevn, for å presse penger ut av Bjørn Kallevik som privatperson, i tråd med det som er innlagt på de nettstedene som nevnes, og aktiv bruk av aviser m.m. for å fremme sin spesielle form for rettferdighet.
På nettet har Bjørn Kallevik forsøkt å få lagt inn kommentar fra jurist, og fra kunder som er fornøyd med kundeforholdet til oss, men er blitt stengt ute.

Vedrørende samvittighet, så er dette vinklet ut fra Skogøy, Bergsholm og Andersen som ensidige oppfatning av rettferdighet, der pengeutpressing med personlig sjikane er et rettferdig og samvittighetsfullt virkemiddel.

Skogøy, Bergsholm og Andersen har ved dette brutt straffeloven.
Det har Tingretten dokumentert at ledelsen i Bobil & Vogn AS ikke hadde gjort.

Den eneste som IKKE tapte på konkursen i Bobil & Vogn AS var banken.

Med hilsen
Bjørn Kallevik