Tull fra Senterpartiet

Senterpartiet driver fortsatt å sprer usanne påstander, selv om de vet de ikke er sanne.

Det siste nå er at kommunene vil få redusert skatteinntekter hvis Høyre fjerner formueskatten. Senterpartiet hevdet bl.a i Tysvær Bygdeblad i forrige uke at f.eks Tysvær kommune vil tape på dette. Logikken deres er at siden en del av denne skatten tilfaller kommunene, så er det kommunene som vil tape disse inntektene. Men Høyre har sagt at det er staten som skal miste disse inntektene. Ikke kommunene. Vi har samme bevilgninger til kommunene som regjeringen.

Høyre vil trappe ned formuesskatten for å styrke norske arbeidsplasser. Formuesskatt betales kun av norske eiere, og ikke av eiere av utenlandske bedrifter som konkurrerer i det norske markedet. Denne urettferdigheten vil Høyre fjerne. En styrking av lokale, norskeide bedrifter vil også komme norske kommuner til gode, særlig fordi Høyre ønsker å la kommunene få en andel av inntektene fra selskapsskatten. Høyres forslag vil bidra til et mer levedyktig norsk næringsliv og mer næringsvennlige norske kommuner. I perioden 2013 – 2017 vil Høyre trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget til 20 – 25 millioner kroner, og redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent. På sikt skal formuesskatten fjernes.

I dag er det slik at 0,7% av formuesskatten tilfaller kommunene, og 0,4% tilfaller staten. Kommunene vil selvsagt bli kompensert for bortfallet av inntekter når formuesskatten trappes ned. Dette skal gjøres gjennom inntektssystemet for kommunene på helt vanlig måte. Ironien i dette er at Senterpartiet selv mener at om lag halvparten av formueskatten bør bort, selv om de ikke får det til. Jeg regner da med at Senterpartiet i så fall vil kompensere kommunene for dette på samme måte som Høyre vil. Derfor blir Senterpartiets påstand på kanten til det latterlige.

En ting er at rødgrønne politikere sprer usannheter om andres politikk. Det er avslørende i seg selv. Verre er det at de ikke har nye ideer og bedre løsninger selv for å fortsatt styre Norge, men bruker tiden sin til å spre usannheter.

Arve Kambe
Stortingsrepresentant, Høyre (Rogaland)
Medlem av Finanskomiteen