Tysdag var det «kick off» for TV-aksjonen 2013 i rådhuset. Frå venstre Anne Kjersti Toft, Kristine Aurdal, Harald Stakkestad, John Leiv Dahlseng og Tone Terese Paulsen.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tysdag var det «kick off» for TV-aksjonen 2013 i rådhuset. Frå venstre Anne Kjersti Toft, Kristine Aurdal, Harald Stakkestad, John Leiv Dahlseng og Tone Terese Paulsen.

Har ingen tid å miste

TV-aksjonen går i år til Nasjonalforeninga for folkehelsas arbeid med demens. Denne veka var lokale representantar samla i Aksdal.

Omlag 70 .000 menneske i Noreg har Alzheimer eller ein annen demenssjukdom. I løpet av dei neste tiåra vil talet doblast. Difor er slagordet «Inga tid å miste». Og det gjeld også organiseringa av den store dagen 20. oktober.
– I dag har me fått informasjon og tips frå Nasjonalforeininga for folkehelsa sentralt og regionalt. Målet er at alle som er tilstades her skal ha den same informasjonen og få eit grunnlag for det arbeidet me nå skal i gang med. I år går pengane til eit norskt prosjekt, eit viktig og aktuelt, så me reknar med stor givarglede i oktober. Men det er mykje som skal på plass før me er der, seier varaordførar Kristine Aurdal som er ansvarleg i Tysvær.

Les heile saka i papirutgåva.