Derfor stemmer jeg Høyre

Mandag 9. september går jeg i stemmelokalet for å gjøre min borgerplikt. Det er viktig å bruke stemmeretten til å påvirke hvordan vårt land skal utvikles videre.

Jeg stemmer Høyre for at vår oppvoksende slekt skal få mer kunnskap i skolen. Høyre vil legge til rette for bedre utdannelse av våre viktige lærere. Høyre vil også øke etter og videreutdanning av lærere i skolen.
Jeg stemmer Høyre for at partiet vil tilrettelegge for gode vilkår for våre bedrifter og å sikre trygge arbeidsplasser. Høyre vil ha forutsigbare og konkurransefremmende rammevilkår for næringslivet.
Jeg stemmer Høyre for at alle som trenger behandling, skal få tidligere hjelp enten fra det offentlige eller private, for det offentliges regning.
Jeg stemmer Høyre for å få økt satsning på samferdsel i Rogaland og landet ellers. Høyre vil bygge raskere og mer sammenhengende. Øke kollektivsatsingen og bedre vedlikehold av våre veger.
Jeg stemmer Høyre for at en ny regjering kan starte arbeidet for redusere byråkratiet, da det brukes svært mye tid på rapportering og skjemaveldet bare vokser.
Jeg stemmer på Høyre for at vi skal få ny regjering med Erna som statsminister.
Godt valg
Med vennlig hilsen
Harald A Stakkestad
ordfører