Servicebygget er kostnadsrekna til 900.000 kroner.
Servicebygget er kostnadsrekna til 900.000 kroner.

Satsar i Nedstrand

Rådmann Arvid S. Vallestad ser det som ei verdifull investering å samarbeide med Nedstrand Båtforeining om eit nytt servicebygg. – ikkje minst for å sørgje for fleire gjestedøgn i hamna.

Av Mona Terjesen

For å vidareutvikle båthamna og Nedstrand som feriestad, har Nedstrand Båtforeining i samarbeid med «Nedstrand 2020» og Nedstrand Bygdeutval fått prosjektert eit servicebygg med dusj, toalett og vaskemulegheiter i tilknyting hamna. I formannskapsmøtet førre veke vedtok politikarane å gi kommunal eigedom til servicebygget. Kommunen skal også samarbeide med båtforeininga om bygging og finansiering av prosjektet.

Les meir i papirutgåva