Sett barna først

FNs tusenårsmål er langt fra oppfylt. I neste runde må vi begynne med å beskytte verdens sårbare barn.

I Kosovo blir 70 nyfødte barn forlatt av sine mødre på fødselsklinikken hvert eneste år. I Angola og på Filippinene roter foreldreløse barn rundt i søppeldunker og på fyllinger for å finne mat de kan spise, eller gjenstander de kan selge for å få penger. Eksemplene finnes over hele verden: 24 millioner barn vokser opp uten sine foreldre, og enda flere opplever en barndom uten tilstrekkelig beskyttelse og omsorg fra en familie. Det får store konsekvenser, både for barna selv, og for samfunnene de vokser opp i.

FNs tusenårsmål har ført til en samlet, global innsats for å bedre livsvilkårene i utviklingsland. Mye går i riktig retning. Fattigdommen er på vei ned over hele verden, og stadig flere får tilgang til rent vann. Men mange av målsettingene vil stå uoppnådd når fristen går ut i 2015. Fortsatt dør det årlig nesten 8 millioner barn under fem år. Fortsatt vokser for mange barn opp uten utdanning. Og fortsatt lever for mange i slum og ekstrem fattigdom.

Tusenårsmålene inneholder mange gode og konkrete ambisjoner, men har en vesentlig mangel: De fokuserer ikke nok på omsorg og beskyttelse av barn. SOS-barnebyer mener barns levekår er avgjørende dersom målene om varig utvikling skal nås.

24. oktober er det FN-dagen. Det er en god anledning til å se framover mot de neste utviklingsmålene vi skal sette oss etter 2015. Og denne gangen må barna settes først. Barn som vokser opp i trygge familier er i stand til å delta i samfunnet på en helt annen måte enn de som sliter med traumer etter en evig kamp for å overleve. La oss sørge for at barn og unge blir hørt når de nye utviklingsmålene skal settes, og sikre de mest sårbare barna et trygt hjem og den beskyttelsen de har krav på.

For norske myndigheter bør saken være enkel. Norge hadde verdens første barneombud, verdens første barneminister og var blant de første landene som signerte FNs Barnekonvensjon. Vi har alltid hatt en lederrolle i kampen for barns rettigheter. Den kampen må vi nå fortsette. Barna har ingen tid å miste.

Ragne Rødstøl,
Fylkesleder i SOS-barnebyer Rogaland