Ecofisk AS søker om konsesjon for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks på Espevik.
Ecofisk AS søker om konsesjon for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks på Espevik.

Ikke glem denne

Glemmer du å ta av hele koblingen til hageslangen før kulda kommer, kan du få en vannskade inne i veggen til våren.

Av Dag Øyvind Olsen (NW)

– Mange glemmer å tømme utekrana før vinteren. I seg selv trenger det ikke føre til en vannskade inne i boligen, men du kan bli lurt av koblingen til hageslangen, sier rørleggermester Ben Schreier i Varme & Bad, Nore VVS.

Vannskade kan skje selv om du har frostfrie kraner. Plastkoblingen fra krana til hageslagen gjør nemlig at vannet blir stående inne i røret.

– Vannet kan fryse i løpet av vinteren, og da kan det danne seg en frostpropp i røret inne i veggen. Når så vannet settes på igjen, kan trykket føre til at røret sprekker. Idet du skrur på vannet, vil det lekke vann inne i veggen, uten at du nødvendigvis merker det, sier Schreier.

Mange skader

Rørene og den innendørs stoppekrana er gjerne i et kjellerrom som blir lite brukt. Dermed kan det ta lang tid før man oppdager lekkasjen.

– Lekkasjen er ofte så liten at den ikke høres. Etter en tid kan kjelleren fylles med vann, sier Ben Schreier.

Anslag fra rørleggerkjeden Varme & Bad indikerer at dette skjer i flere hundre boliger hvert år.

– Bare vi i Nore VVS rykket ut på 15 slike skader i vår, forteller Schreier.

Fagsjef Arne Lycke i If Skadeforsikring sier at mange også glemmer å stenge den innvendige stoppekrana før de tømmer utekrana for vinteren. Da blir vann stående i røret.

– Når man så åpner utekrana på våren, og det kommer vann, så tror folk at alt fungerer greit. Det man da ikke ser, er at det kan være en lekkasje inne i veggen.

Tøm og fjern

For å unngå vannskader i forbindelse med utekran og vannslange, gir han følgende råd:

– Husk å fjerne hageslange fra utvendig kran. Selv en frostsikker kran kan gi vannskader i veggen hvis hageslangen er koblet til i kuldeperioder.

Utvendig tappekran med stoppekran på innsiden må stenges for vinteren.

– Skru igjen innvendig stoppekran, åpne så utvendig kran slik at restvannet tappes helt ut, sier fagsjef Arne Lycke i If Skadeforsikring.

Ifølge If skal man være ekstra oppmerksom på vannrør i kjellere og rør som ligger i yttervegger. Her kan det dannes en kuldebro som gjør at vannrør kan fryse.