VEISKILTING, FØRLANDSVEGEN/TYSVÆRVÅGVEGEN

I sommer oppdaget vi at det var kommet nye skilter sør for krysset inn til Padlane.

Det var skilt med pil mot Førland, FØRLANDSVEGEN og mot Klovning, TYSVÆRVÅGVEGEN.
Vi syntes dette blei helt feil og tok kontakt med ansvarlig i Tysvær Kommune om dette.
Jeg gav uttrykk for at veidelingen slik den var satt opp ikke kunne være forenlig for dem som
hadde adresse Førland.
Jeg mente og at det kunne la seg gjøre å bruke skolekrinsen som mal for skilting av veinavn.
Vi ytret ønske om at skiltene burde flyttes, til nedenfor vår avkjørsel.

Jeg ble da besvart med, at de ikke kunne ta slike hensyn i denne sammenheng.

Så seint i november oppdager vi at SKILTENE er flyttet, rett etter INNKJØRSELEN til Haugaland Kraft
sin stasjon, ca. 100 meter FØR vår INNKJØRSEL.
Dette blei gjort etter en underskriftskampanje fra beboerne på Klovning.
Oss da,…. et hus står igjen under Førland krins, som ikke får være med på Førlansveien,
vi skal under Tysværvågveien.
Vi var en av de første som reagerte på skiltingen, vi blei ikke tatt»hensyn til i denne
sammenheng heller».
Jeg har etter det skrevet mail til Tysvær kommunes ansvarshavende i denne sak.
Skriftlig brev fra Kommunen fikk vi, med ADR. KLOVNING
Med svar som «det var etter eit sterkt ynskje frå innbyggerane på Klovning»som var årsaken
til at skiltene blei flyttet til det mest naturlige plassen etter KRYSSET ved Haugaland Kraft sin stasjon.

Da må jeg spørre, når blei det et KRYSS? ??
Det er ikke mere et kryss en vår innkjørsel er, det er en helt vanlig innkjørsel, som har et hus og Haugaland Kraft sin stasjon.
Så i den sammenheng kan det ikke være så vanskelig å sette skiltene nedenfor vår innkjørsel.(KRYSS)
Vi har også gardsnr. 19 som de andre på Klovning.
Kryss som er langs Førlandsveien og Tysværvågveien er, på Førland, Padlane og neste er i Tysvæervåg,
ellers er det bare innkjørsler/avkjørsler.
Jeg oppfordrer Kommunen og ansvarshaver til å få flyttet skiltene til neste innkjørsel,
så alle på Klovning er inkludert.
Argumentene er for dårlige til at det ikke kan gjøres.

Med Vennlig Hilsen Herdis og Ivan Håvarsen,
KLOVNING