Det blir justeringer på avgangene fra Helganes for Ryanair i sommer.
Det blir justeringer på avgangene fra Helganes for Ryanair i sommer.

Justeringer Ryanair’s sommerruter fra Helganes

Haugesund har som Rygge og Torp også blitt rammet av Ryanair`s reallokering av mer kapasitet til Irland og Italia. Dette gjelder for sommersesongen fra
april – oktober 2014.

Følgende endringer er blitt gjort:

1. Bremen: Det blir avganger ondager og søndager, der altså onsdager erstatter torsdager.

2. Zadar: Fredager og mandager I juni og juli som før, mens fredagsavgangen kuttes resten av sesongen slik at det da blir avgang hver mandag.

3. London: Midtuke-avgangen på tirsdager kuttes ut, og det blir avganger hver torsdag og søndag hele sommersesongen.

4. Mallorca: Det blir avganger hver mandag som I fjor, men sesongen begrenses til juni og juli.

5. Alicante, Malaga og Pisa: Disse rutene får samme avgangsdager som I fjor.

Ryanair har samtidig signalisert at det vil bli større muligheter for å øke antall avganger i 2015 i og med at de da vil få levert mange nye fly, og dermed får bedre kapasitet.

Det blir derfor eskstra viktig å jobbe for en positiv utviklling av alle rutene fra Haugesund lufthavn i 2014, for å kvalifisere seg til en utvidelse av rutetilbudet fra og med sommersesongen 2015.

Innsendt artikel levert av:
Odd Erik Salvesen
Daglig leder
goTO/ Haugesund Travel AS