Alex Rosén kommer til yrkesmessen i Sysco Arena.
Alex Rosén kommer til yrkesmessen i Sysco Arena.

Alex Rosén til yrkesmessen

Yrkesmessen i Sysco Arena 21. og 22. januar er årets viktigste møte mellom elever og bedrifter.

Nærmere 2500 elever på Haugalandet får over to hektiske dager mulighet til å møte over 60 utstillerbedrifter fra hele regionen.
Yrkesmessen ønsker å vise bredden i vårt lokale næringsliv for fremtidens arbeidstakere. Yrkesmessen har fokus på valg av yrke og er primært for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole som er i prosessen for fremtidig yrkesvalg og veien fram til det.
Det er kommunene i regionen som eier yrkesmessen gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA). Messen arrangeres i tett samarbeid med de private opplæringskontorene på Haugalandet, Karrieresenteret, HSH og rådgiverne i ungdomsskolen og den videregående skolen. Teknisk arrangør er Sysco Arena. Alex Rosèn kommer
Informasjon om de ulike utdanningsprogrammene er også svært nyttig for foresatte. På kveldsarrangementet tirsdag 21. januar får en i tillegg til en grundig innføring i utdanningsprogrammene, også få med seg et foredrag av selveste Alex Rosèn.