Kirkeverge Terje Fjeldheim oppfordrer tysværbuen til å vurdere kremering og urnenedsettelse for å spare gravplass på kirkegården. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kirkeverge Terje Fjeldheim oppfordrer tysværbuen til å vurdere kremering og urnenedsettelse for å spare gravplass på kirkegården. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kan reddes av kremering

Tysvær sokn kan stå et halvt år uten ledige gravplasser. Flere urnenedsettelser kan være løsningen.

Av Karina Søvik
Bakgrunnen er at den nye gravplassen i Tysværvåg ikke blir ferdigstilt før tidligst høsten 2015. Per i dag har soknet bare 47 gravplasser igjen. Ved et dødsfall der første ektefelle dør settes det av to gravplasser. Det betyr at soknet i teorien bare har plass til 24 begravelser det neste halvannet året. Hvert år begraves det i gjennomsnitt 25 mennesker i dette soknet.
– Vi kan stå et halvt år uten ledige gravplasser. Det vil si at de som ønsker en kirkebegravelse i Tysvær sokn må da gravlegges på en av de andre gravplassene i kommunen. Det er dessverre ingen lovfestet rett å begraves i eget sokn, forteller kirkeverge Terje Fjeldheim.

Les heile saka i papiravisa.