4H-deltakerar frå Tysvær. Foto: Privat
4H-deltakerar frå Tysvær. Foto: Privat

4-H-samling

I helga var 7 medlemar og 2 vaksne frå 4H klubbane i Tysvær på styrevervskurs og Årsmøte i 4H Rogaland.

Helga 7.-9. februar arrangerte 4H Rogaland styrevervskurs og årsmøte i 4H Rogaland på Undheim i Time. Medlemar frå 36 av dei 41 klubbane i fylket deltok. Med 180 deltakarar og instruktørar var dette landets største styrevervskurset i år.
Frå Tysvær deltokt 2 medlemar og frå Vilje 4H i Tysværvåg og 5 frå Fjordsol 4H i Nedstrand . Klubbande hadde også med kvar sin vaksen leder. På kurset fekk medlemane innføring i sine styreverv og opplæring i korleis eit årsmøte gjennomføres. det var også tid til bli kjende med dei andre deltakarane og sosialt samvær.

Elise og Beate Erland