Aksdal øverst i politiloggen

Høy musikk i Aksdal var starten på en travel natt for politiet.

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

2332 – Høy musikk fra fest – Aksdal
Politiet måtte en tur til et boligfelt i Aksdal etter at naboer hadde klaget på høy musikk. Voksne tenåringer som hadde ”hjemme alene fest” var støykilden.

De fikk pålegg om å dempe musikken og det synes som om dette hadde god effekt. Vi fikk ikke flere naboklager etter at pålegget var gitt.

2353 – Brudd på besøksforbud – Haugesund
I et boligfelt i Haugesund har politiet en stund vært involvert i en langvarig konflikt mellom to naboer. Det har resultert i at den ene naboen har begjært og fått innvilget besøksforbud som beskyttelse mot den andre. Like før midnatt fikk politiet flere telefonoppringninger fra den av naboene som besøksforbudet skulle beskytte. Da hadde den andre kommet inn på deres eiendom og ropt og skreket ut skjellsord.

En patrulje ble sendt til stedet. Mistenkte ble påtruffet og pågrepet. Han var beruset og sint. Han sitter nå i sentralarresten. Han vil bli avhørt søndag og vil få understreket alvoret i å bryte et ilagt besøksforbud. Saken etterforskes av Haugesund politistasjon.

0028 – Bæring av armbrøst på offentlig sted – Haugesund
En kjenning av politiet tok kontakt med oss fordi han mente seg forfulgt av andre, men han ville ikke fortelle hvem eller hvorfor. Patruljen møtte han i sentrum og da var han i besittelse av en ladd armbrøst.

Han var sint og har tidligere hatt en lav terskel for å ty til vold. Han hisset seg også opp på våre betjenter. Mannen ble pågrepet og er innsatt i arrest. Han er anmeldt for å ha gått rundt med ladd armbrøst og må forklare seg om det søndag formiddag. Saken etterforskes av Haugesund politistasjon.

0137 – Rv 13 – Suldal
En trailer lastet med fisk skled ut av vegen og veltet på Rv 13 ved Megåthaugen i Sand i Suldal. Sjåføren, en utenlandsk borger som kjørte et norsk vogntog, kom fra det med lettere skader. Han ble kjørt i ambulanse til Haugesund sykehus. Vegen skal ikke være sperret, men vil bli sperret under bilbergingen. Når bergingen vil bli iverksatt er pr nå ikke avklart.

Årsaken til ulykken er ikke klarlagt. Det er ikke mistanke om promillekjøring. Det var svært glatt veg på åstedet og en kan ikke utelukke at det har vært en medvirkende faktor til at uhellet skjedde. Det er opprettet sak på forholdet og det etterforskes av Suldal lensmannskontor.

0159 – Barslagsmål – Etne
Vakten på et utested i Etne ringte oss og ba om hurtig bistand. To utenbys menn hadde innlatt seg i slagsmål med han og to gjester.

De to slosskjempene, som begge var i begynnelsen av 20-årene, undervurderte nok bygdefolket som tok seg av dem og holdt på dem til en politipatrulje kom frem til stedet. De er anmeldt for legemskrenkelser mot både vakten og to gjester. Det har resultert i noen synlige skader på de fornærmede, men det er usikkert om dette blir å betrakte som legemsbeskadigelser eller legemsfornærmelser. Det må etterforskningen avklare.

Søndag vil det bli tatt avhør av de fornærmede. De to siktede mennene sitter i sentralarresten og vil også få gi sin forklaring i løpet av dagen. Forholdet etterforskes av Etne lensmannskontor.

0205 – Narkotika – Haugesund
Politiets samarbeid med utelivsbransjen om en nullvisjon mot narkotika bærer stadig frukter. En ansatt på et utested i Haugesund sentrum ringte oss og tipset om at en gjest snakket om omsetning av narkotika og trolig var påvirket av stoff. En patrulje ble sendt til stedet, pågrep en mann i 30-årene og brakte han inn til politihuset.

Mannen, som relativt nylig har flyttet til vårt distrikt, erkjente bruk av narkotika, men var ikke i besittelse av noe. Han ble løslatt etter urinprøve og avhør. Han fikk pålegg om å holde seg borte fra Haugesund sentrum til søndag kl. 0800. Saken vil bli etterforsket av Haugesund politistasjon.

0206 – Tørrkoking – Haugesund
Brannvesenet meldte om røykutvikling fra en kommunal flermannsbolig på Risøy. Nødetatene rykket ut til stedet og brannvesenet kunne raskt lokalisere kilden for røyken. Det var en beboer om hadde vært uaktsom under matlaging slik at det medførte tørrkoking. Det er opprettet sak på forholdet. Saken vil bli etterforsket av Haugesund politistasjon.

0354 – Slagsmål – Haugesund
Flere personer ringte til oss og varslet om et slagsmål ved Bytunet i Haugesund sentrum. To patruljer var raskt på stedet. En beruset mann i slutten av 20-årene som politiet kjenner godt fra tidligere, ble pågrepet og er satt inn i sentralarresten.

Fornærmede, en mann i 30-årene, skal ikke ha blitt alvorlig skadd. Han har anmeldt legemsfornærmelsen og politiet har i tillegg anmeldt den siktede for ordensforstyrrelse. Det er foreløpig uklart hva som var bakgrunnen for slagsmålet, men det må den videre etterforskningen klarlegge. Saken etterforskes av Haugesund politistasjon.

Andre forhold:
I tillegg til forholdene som er listet opp har vi hatt flere tilfeller hvor vi har måttet ta oss av berusede personer som ikke hadde gjort noe galt, men som ikke har kunnet ta vare på seg selv. Disse oppdragene har vært spredd rundt om i distriktet og personene har enten blitt kjørt hjem eller til noen som kan ta seg av dem. En har blitt satt inn i vår drukkenskapsarrest for avrusing.

En av disse hadde fått i seg såpass mye å drikke at han med stor overbevisning hevdet at han var James Bond. Dette endret seg til Robin Hood. Vi får håpe at han er ute av rollen når han våkner.