Frakkagjerd
Det koster å ha hus.

Verktøy-tjuven tatt

Politiet har tatt ein mann (40) for fleire av innbrota dei siste dagane. Personen skal ha stått bak innbrot i fritidseigedomar og i tillegg stå bak verktøy-tjuveriet på Høie.

Politiet har sendt ut følgande melding i kveld…

Godt politiarbeid av Tysvær lensmannskontor de siste dagene.

Etter diverse etterforskning og etterretning ble 1 mannsperson i starten på 40 årene med lokal tilknytning ble i går pågrepet i Tysvær.

Han har i avhør erkjent å stå bak 5 grove tyverier i helgen. 1 fritidseiendom på Kårstø, 3 fritidseiendommer på Førland og 1 bolig på Høie.

Mye av det stjålne godset er brakt til rette. Inklusiv tyngre maskiner/utstyr.

det betyr at politiet framleis etterforskar innbrota i bustadane på Frakkagjerd og i Førre den siste tida.