Flom i Hervik.
Foto: Connie Våge

Vanskelige kjøreforhold

Det har det siste døgnet kommet mye nedbør. Dette gjør at det flere steder i Tysvær er vanskelige kjøreforhold på grunn av flom. Dette bildet er fra Hervik.

Det er ikke meldt om alvorlige ulykker på grunn av vannmassene, men flere har sendt melding om at det, spesielt på sideveiene, plutselig dukker opp store dammer og elver over veien.
Så skal dere ut og kjøre vær varsom…..