Slik ser det ut på Kallevik etterat nokon har kvitta seg med søppel. Foto: privat
Slik ser det ut på Kallevik etterat nokon har kvitta seg med søppel. Foto: privat

Hallo… Toraneset ligg ikkje her

Mellom Kallevik og Kallevik sør på Høievegen er det nokon som har kvitta seg med søppel.

1. påskedag fekk me medlingar om at nokon ikkje har «gidda» å kjøre heilt til Toraneset men har valt å legge søppelet sitt i vegkanten. Slikt er ikkje bra og nå håper dei som bur der at syndaren ryddar opp etter seg.

Det var tidlegare eit stort problem i Tysvær med slike søppelplassar langs vegen, men etter at kommunen og politiet gjorde ein innsats for eit par år sidan, nesten forsvunne.