Styrelederskiftet i Haugesund Sparebank; Bjarne Laastad til venstre og nyvalgt styreleder Reidar Pedersen til høyre.  Foto: Karmsund
Styrelederskiftet i Haugesund Sparebank; Bjarne Laastad til venstre og nyvalgt styreleder Reidar Pedersen til høyre. Foto: Karmsund

Reidar Pedersen ny styreleder

Tidligere Tysvær-ordfører, Reidar Pedersen, er valgt til ny styreleder i Haugesund Sparebank.

Forstanderskapet i Haugesund Sparebank har hatt møte og foretatt valg av leder og nestleder i forstanderskapet, valg av styre og valg av kontrollkomite.
Leif Aalvik ble gjenvalgt som leder i forstanderskapet med Sigmund Lundal som nestleder.
Bjarne Laastad gikk av som styreleder etter fylte 67 år og etter 18 år i styret i banken, hvorav de siste 6 årene som styreleder. Reidar Pedersen fra Tysvær, som har vært nestleder i styret, ble valgt til ny styreleder for 2 år.
Som ny nestleder i styret etter Reidar Pedersen ble valgt John Erik Hagen, som i flere år har vært møtende varamedlem i styret. For øvrig ble følgende fire uttredende styremedlemmer gjenvalgt: Thorleif Thormodsen, Per Bakkedal fra Vindafjord, Borgny Eidesvik fra Bømlo og Jone Tveit fra Vindafjord. Styremedlemmene Inger-Kristin Økland og de ansattes representant Steffen Næss var ikke på valg. Som varamedlemmer til styret ble følgende valgt: Liv Reidun Grimstvedt, Benedicte Storhaug og Irene Stuhaug Ørke fra Tysvær, samt Bente Haraldson Syre fra de ansatte.
Roald Lund Eriksen ble gjenvalgt som leder av kontrollkomiteen for 2 år mens Karin Westerlund ble gjenvalgt som nestleder til kontrollkomiteen. Siv Bente Stople Østbø ble gjenvalgt som medlem, mens Nils Johannes Bugge og Otto M. Helgesen ble gjenvalgt som varamedlemmer til kontrollkomiteen.

Denne saken er skrevet av og innsendt av Haugesund Sparebank