Kjære vegsjef Astrid Eide

Som nyvalgt medlem av kommunestyre og teknisk utvalg i 2011 var det en del saker som interesserte meg litt ekstra.

Den ene saken hadde Tysvær Frp også med seg i sitt partiprogram for kommunevalget 2011, nemlig at vi skulle jobbe for nytt toplankryss i Slåttevik.
Som nyvalgt og med iver begynte våre undersøkelser om hvordan vi skulle bruke vår energi rett slik at vi kunne påvirke og kanskje fremskynde bygging av nytt kryss.
Tidlig fant vi ut at god og tett kontakt med Vegvesenets Astrid Eide ville være nyttig.
I flere telefonsamtaler ble vi fortalt at krysset var for lite til at det kunne få egen post i Nasjonal transportplan (NTP), men at vi måtte vente til sekkepostmidlene kom, og håpe at her var nok midler til at krysset kunne realiseres tidlig.
Skuffelsen vår er derfor stor når vi nå blir informert om at krysset nå er vurdert som for stort til å bli dekket av sekkepostmidler, men at det må inn som egen post i NTP.
Det vil si at vi har tapt en 4-års periode og krysset kan tidligst realiseres i perioden 2017-2023
Vi føler oss nå såpass forbigått at vi må få be om en forklaring på hva som har skjedd, og hva vi nå kan gjøre for å fortsette vårt utrettelige arbeid for nytt kryss i Slåttevik.
Vi er oppriktig bekymret for at det må en alvorlig ulykke til før Statens Vegvesen forstår alvoret i saken.
Det kan nevnes at kommunen flere ganger har gitt tilbakemelding til fylket om prioriteringer til handlingsprogram for riksveger 2014 – 2017.
Alltid har krysset blitt tatt med som et av de viktigste prosjektene i vår kommune.
Fylkestinget har sågar i sitt handlingsprogram for riksveger, sak 88/13, vedtatt å spesielt nevne kryssutbedring på Slåttevik under strekningen E39 Stavanger – Bergen. Dette viser at både lokalpolitikere og fylkespolitikere ser viktigheten av rask utbedring av krysset, men kanskje ikke Statens Vegvesen?

Vennligst
Lars B. Baustad
Tysvær FRP