Nytt toplanskryss i Slåttevik

Til Lars B. Baustad i Tysvær FRP.
Det er ingen tvil om at behovet for et nytt kryss i Slåttevik er reelt.

Også i Statens vegvesen sine planer har krysset stått på listene over prosjekt vi ønsker å bygge. Som jeg tidligere har signalisert, også til Tysvær FRP, ble krysset meldt inn som et av de prosjektene Statens vegvesen ønsket inn i første del av nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023. Da Samferdselsdepartementet seinere satte de økonomiske rammene for denne vegstrekningen, ble det dessverre satt av for lite penger til at vi har hatt mulighet til å prioritere Slåttevik-krysset.
Retorisk spør du om det må en ulykke til før Statens vegvesen forstår alvoret i saken. Det må det ikke. Likevel er du inne på et sørgelig faktum i spørsmålet ditt. Det er nemlig slik at tall på ulykker på et punkt blir vurdert når nye prosjekt eller utbedringer prioriteres.
I Slåttevikkrysset har vegvesenet registrert én kryssulykke i løpet av de siste ti årene (2003-2012). Én person fikk lettere skader i ulykken. Statens vegvesen følger trafikksituasjonen nøye, og vi er fullt klar over at forholdene har forverret seg etter utbygging av boliger i Slåttevik-området. Derfor gjorde vi også i 2011 beregninger for å se om det var nødvendig å sette ned fartsgrensen på strekningen. Resultatet av vurderingene tilsa at det skal være 80-sone.
Likevel ser vi at det hadde vært hensiktsmessig å bygge om til toplanskryss akkurat her. Vi kommer derfor til fortsatt å jobbe for å få planene inn i neste periode av NTP, 2018-2023, slik at nytt kryss i Slåttevik blir realisert.
Mvh
Astrid Eide
Avdelingsdirektør Rogaland
Statens vegvesen Region vest