En million vil høre dårlig i 2020

Du har kanskje merket deg at HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har en landsdekkende kampanje «Hvert øre teller» gående. Her setter vi fokus på at hørselsskader er vår nye store helseutfordring.

Om få år vil en million nordmenn slite med dårlig hørsel. Også barn og unge er i faresonen.
Grunnen er først og fremst en aldrende befolkning, men også at vi omgir oss med stadig flere støykilder. Mobil og musikk kobles rett på øret, høy musikk brukes under trening og på konserter og festivaler, mangel på bruk av hørselsvern på støyutsatte arbeidsplasser, og så videre.
Hørselsskader seiler derfor opp som vår nye store helseutfordring. 700 000 nordmenn lever allerede i dag med nedsatt hørsel. Som frivillige og likemenn i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) synes vi at det er viktig å få formidlet informasjon og kunnskap om å ta vare på hørselen, spesielt blant barn og unge. Informasjon i ung alder er viktig for at de skal kunne ta fornuftige valg senere i livet, enten de er på konsert eller opplever støy i arbeidslivet. I dag er det bare våre frivillige som jobber forebyggende i forhold til hørselsskader. Våre likemenn gjør et stort arbeid med å hjelpe de som allerede er hørselshemmede. Ensomhet og fortvilelse blir ofte snudd til mestring og håp.
HLF mener hørselsproblemer ikke er høyt nok prioritert hos myndighetene, og ønsker et bedre samarbeid med dem, og at de tar et større ansvar. I to Stortingsmeldinger er hørselsskader omtalt som et folkehelseproblem, uten at myndighetene sier noen ting om hvordan dette skal gripes an.
Har du spørsmål om hørsel og hvor du kan få tak i hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller oss i HLF. Vi er her for å hjelpe deg!

Vennlig hilsen
Anne Grethe Stake
HLF Tysvær og Bokn