Det blåste godt, men FAU arrangert en meget vellykket sommerfest på Førre skole i kveld.
Først var det elever som takket Åsmund Vae som ildsjel for skolens nye eldhus.
Det ble offisiell åpning med snorklipping og avduking av ”Åsmundbua”.
Tidligere inspektør, nå pensjonist, Inspektør Åsmund Vae var stolt over at skolen har kalt opp eldhuset etter han,
og følte seg beæret av å være i selskap med plasser som Per Magne-skogen og Hartvig-skogen. Oppkalt etter tidligere ansatte på Førre skole.
Deretter var det salg av boller og lapper stekt i eldhuset, og familiene dro på tur rundt i den flotte naturstien som FAU hadde laget.
Mot slutten hadde elevrådet en fin takketale til avgående rektor Øyvind Eileraas, som benyttet anledningen til å takke for samarbeidet med foreldre og elevene før han nå entrer jobben som rektor på Skåredalen barne- og ungdomsskole.
Til slutt var det trekning av premier på naturstien, og elevinnslag med sang og dans før alle ønsket hverandre god sommer.
Åsmundbua er offiselt åpnet av Åsmund Vae, selvsagt. Foto: Moten Salvesen

Flott åpning av «Åsmundbua»

Litt vind klarte ikke å dempe stemningen da Førre-elevene ved Førre skole sa farvel både til rektor og sin tidligere inspektør i dag. Og nå er eldhuset «Åsmundbua» offisielt åpnet.

Her er en rapport fra arrangementet i kveld:
Det blåste godt, men FAU arrangert en meget vellykket sommerfest på Førre skole i kveld.
Først var det elever som takket Åsmund Vae som ildsjel for skolens nye eldhus.
Det ble offisiell åpning med snorklipping og avduking av ”Åsmundbua”.
Tidligere inspektør, nå pensjonist, Inspektør Åsmund Vae var stolt over at skolen har kalt opp eldhuset etter han,
og følte seg beæret av å være i selskap med plasser som Per Magne-skogen og Hartvig-skogen. Oppkalt etter tidligere ansatte på Førre skole.
Deretter var det salg av boller og lapper stekt i eldhuset, og familiene dro på tur rundt i den flotte naturstien som FAU hadde laget.
Mot slutten hadde elevrådet en fin takketale til avgående rektor Øyvind Eileraas, som benyttet anledningen til å takke for samarbeidet med foreldre og elevene før han nå entrer jobben som rektor på Skåredalen barne- og ungdomsskole.
Til slutt var det trekning av premier på naturstien, og elevinnslag med sang og dans før alle ønsket hverandre god sommer.

Takk til Morten Salvesen for tekst og bilder

Flere bilder finner du her: https://tysver-bygdeblad.no/2014/06/19/opning-av-asmundbua/