Det er snart tomt for ledige gravplasser i Tysværvåg. Foto: Mona Terjesen
Det er snart tomt for ledige gravplasser i Tysværvåg. Foto: Mona Terjesen

Tomt for gravplasser

Kommunen har foreløpig ikke fått til en kjøpsavtale med grunneier, og arbeidet med utvidelsen av Tysvær kirkegård er dermed forsinket. I utgangen av dette året kan kirkegården gå tom for ledige kistegraver.

Av Karina Søvik

I januar i år skrev Tysvær Bygdeblad at Tysværvåg kirkegård kan gå tom for ledige kistegraver ved utgangen av dette året. Arbeidet med utvidelsen er oppført som hastesak, men saken har stoppet opp i kommunen.

– Den nye reguleringsplanen for området er nå godkjent, men vi arbeider fremdeles med å få til en kjøpsavtale med grunneier. Vi har hatt en god dialog med grunneier siden starten, men han har vært tydelig på at han ikke ønsker å selge, men heller bytte matjord. Problemet er at kommunen ikke eier areal i dette området som grunneier er interessert i, sier Bjørn Bruaset, teknisk sjef i kommunen.

Flere utfordringer

Per i dag er det rundt 26 ledige gravplasser igjen, i tillegg til noen enkeltgraver. Ved et dødsfall der første ektefelle dør settes det av to gravplasser. Det betyr at soknet i verste fall bare kan ha 13 begravelser før det er fullt. Hvert år begraves det i gjennomsnitt 25 mennesker i dette soknet. Om kommunen får til en avtale med grunneier, blir ikke den nye gravplassen ferdigstilt før tidligst høsten 2015, og dermed kan kirkegården stå uten ledige kistegraver i over et halvt år.

– Vi har hele tiden vært innforstått med at dette er en hastesak, og vi har hatt folk som har fulgt opp saken helt siden starten. Det er flere årsaker til forsinkelsen. Blant annet at vi ikke har fått ferdigbehandlet reguleringsplanen før de arkeologiske undersøkelsene var gjennomført, samt at vi ikke har fått til makebytte som grunneier setter som vilkår. Det er trist at vi er kommet i denne situasjonen, og jeg håper at vi klarer å få til en ordning ganske snart slik at vi kan begynne arbeidet med utvidelsen, sier Bruaset.

Vanskelig

Området som grunneier er interessert i, eies av Opplysningsvesenets fond som blant annet driver med presteboligforvaltning. Kommunen har prøvd å få til en avtale om kjøp av areal i dette området, men de har takket nei.

– Vi har gjort flere forsøk på å få til en avtale med Opplysningsvesenets fond, men de har avslått vår forespørsel om kjøp av areal. Dermed har saken stoppet opp litt, sier Bruaset.

Ettersom det nå ligger en godkjent reguleringsplan for området, kan kommunen om nødvendig bruke rettslige tiltak for å få gjennomført grunnervervet.