Vil vi ha levende bygder?

Vi viser til de siste måneders skriverier og nå sist rapporten som foreligger vedr. Tysvær kommune sitt arbeid med store kostnadskutt i skule og barnehage.

Tysvær kommune og Agenda Kaupang har den siste tiden jobbet frem en rapport (Rammeplan for Barn og Unge) som nå ligger tilgjengelig på www.tysver.kommune.no. Vi oppfordrer på det sterkeste at alle Tysvær sine innbyggere og politikere setter seg NØYE inn i denne planen (noe som for øvrig er svært krevende). Om dette blir beslutningsgrunnlaget, så vil det få svært store konsekvenser for alle. Og når vi så ser flere faktafeil i rapporten blir vi svært skeptiske.

Det kanskje mest paradoksale er dog at man benytter ett konsulentfirma som vi antar koster flere millioner til å utarbeide en rapport der man skal så skal «spare» millioner…… Denne rapporten skal så ut på høring – der du og jeg kan komme med innspill/synspunkter.

I Tysvær kommune var det 10.641 innbyggere pr. 01.01.2014. Vi er sikre på at det her er mange kloke hoder som kunne kommet med gode innspill FØR man går til eksterne konsulentbyråer, altså snudd prosessen motsatt. Nå ser vi at orfører og politikere nærmest skal forsvare en rapport som vi ser hele Tysvær kommer til å ha sterke protester mot. Dette skal bli interessant.

Vi er enige i at alle virksomheter til enhver tid må se på kostnadsstrukturen, og vi mener det er riktig av Tysvær kommune å ha fokus på dette. Til syvende og sist er det jo bunnlinja som teller. Men det blir vanskelig å akseptere at man igjen skal kutte i helse og skole, samtidig som man gang etter gang tilsynelatende lar prosjekter som sprekker med flere millioner gå over i stillhet – senest sykkel- og gangveg Grinde-Søvik og Førresdalen barnehage. Disse to prosjektene koster begge fem millioner kroner mer enn beregnet. Altså 10 mill. totalt i kostnadssprekk bare her! Hvem skal ta den regningen?

Når da mandatet i utarbeidet Rammeplan for Barn og Unge er at omstillinger og endringer skal gi en kostnadsbesparelse på 20 mill. i året, så blir frustrasjonen vår stor. Unge og gamle blir saneringsposten, samtidig som storslåtte byggeprosjekter spiser kapitalen. Det hadde ikke fungert for en normal innbygger å spare på utgiftene i hverdagsbudsjettet, for så å f.eks bygge en bolig som til slutt blir 1-2 millioner dyrere enn først beregnet. Da har man ikke kontroll på totalen. Dere skjønner prinsippet.

Det vi dog først og fremst vil fokusere på i dette innlegget er våre LEVENDE BYGDER. Når man samtidig med nevnte Rammeplan, blar i allerede vedtatt Kommuneplan for 2012 – 2024 (referer her til samfunnsdelen side 10), så kan vi les følgende;

«Kommunen har som målsetting å halde oppe busetnaden i alle deler av kommunen, og ønskjer å gjera det enklare å busetta seg også i område med spreidd busetnad.»

LEVENDE BYGDER mener vi i Skjoldastraumen Bygdalag at Tysvær i dag har mange av. Om man tillater seg å se UT fra Aksdal så ser man f.eks (for å nevne noe);

Tysværvåg/Falkeid/Førland – her finner vi en av landets største og beste kano- og kajakklubb. Her produseres det toppidrettsutøvere, OL og VM-deltakere både i aldersbestemte klasser, og på seniornivå. Vi kjenner alle til Nils Olav Fjeldheim, og nå Lars Magne Ullvang og Christina Vedø – for å nevne noen.

På Kårstø er starten på Hårfagrerittet – en folkefest for hele Haugalandet som tar deg gjennom store deler av kommunens bygder. I Førland finner vi Fjørsilkebris. Slikt skjer i LEVENDE BYGDER.

Nedstrand – nå med en av landets flotteste klatreparker, landbruksskole med ett variert praktisk rettet studietilbud, Nedstrandsrittet som i år lokket til seg sykkelryttere på høyeste nasjonale nivå, og som er ett ritt helt utenom det vanlige. I tillegg har Nedstrand nå fått ett fantastisk flott stadionanlegg, bygd i god tradisjonell dugnadsånd. Slikt skjer i LEVENDE BYGDER.

Skjoldastraumen – ja, her er vi inhabile, men allikevel; Slusedagen – ett av de største arrangementene under Midtsommarfesten, Slusedans for ungdom – i år 500 i antallet, Sluseløpet – med rikskjendiser som trekkplaster. Slikt skjer i LEVENDE BYGDER.

Og vi har ikke nevnt alt.

Tysvær kommune (altså alle oss) uttaler at vi ønsker LEVENDE BYGDER, og vi ønsker å være en kommune med ett bredt kulturelt tilbud. Vi vil at kulturbegrepet også skal omfatte det som skjer UTENFOR Tysværtunet og Sysco Arena. Vi er klar over at nesten 30 % av innbyggerne i Tysvær bor i Hervik, Tysværvåg, Skjoldastraumen og Nedstrand. Tar vi med Førland – som har postadresse Aksdal, så er andelen betydelig. Vi, som alle andre, finner oss ikke i å bli saneringsposter!

Vi mener at en grunnleggende forutsetning for å ha levende bygder også i fremtiden innebærer skole, barnehage og konstant tilgang til tomter i umiddelbar nærhet. Vi vil leve og vi vil vokse.

Slik vi i Skjoldastraumen ser det så bør kommunen videreutvikle allerede etablerte bygder, og herunder opprettholde skole og barnehagetilbud slik at bygdene fortsatt er interessant for nyetablerere. Hvorfor ikke sørge for befolkningsvekst og skole f.eks Førland og Skjoldastraumen – istedenfor å samle skolebarna i Grinde, Skjoldastraumen og Førland mellom to sterkt trafikkerte veier oppi ett hjørne som ikke har kapasitet videre? Dette er ikke til å forstå. Om da alternativet er å bygge nytt, så er det enda mer ufattelig. Hva da med eksisterende byggmasse?

Et kjapt søk (gjort 25.06.2014) på www.tysver.kommune.no – gir oss følgende tilgang til kommunale tomter: Nedstrand totalt 18 tomter (hvorav 3 er reservert) , Kallevik Sør 19 tomter, Tysværvåg 2 tomter. Hva med Skjoldastraumen, Grinde og Frakkagjerd/Førresdalen/Førre? Ikke all verden for interessenter å boltre seg i….. Vi vet alle at når en nyetablert familie vil bygge sitt første hjem så ser de fortrinnsvis etter at tomter som ligger klar med vei, vann og kloakk. De vil/kan ikke vente til det er 10 kjøpere for å få vei og tomter byggeklare. Når det da i tillegg er fare for at skolen blir flyttet – ja da driver man politikk som vi vil kalle påtvungen aktiv dødshjelp, altså det motsatte av levende bygder.

Å sørge for tilgang til tomter og skole/barnehage i umiddelbar nærhet er er NØKKELEN for å ha levende bygder. Ett eksempel; i Skjoldastraumen opplever vi nå at alle kommunale tomter i Bådsvikfeltet er ferdig bebygd, mens neste trinn som er planlagt og regulert ikke blir åpnet for salg.

VÅR OPPFORDRING TIL POLITIKERNE ER KLAR;

Ikke ta fra oss eller andre bygder i kommunen barneskole og barnehage. Sørg for at innbyggere som vil ha tomter f.eks i Skjoldastraumen får det. Vi vil vokse, og få nye innbyggere! Vi vil ha levende bygder. Ikke motsatt.

Vi minner om det åpne informasjonsmøte som er planlagt 13. august i Tysværtunet, samt høringsfrist for å komme med DINE synspunkter. NÅ GJELDER DET !

Skjoldastraumen Bygdalag v/Svein Dalva