Vannsituasjonen i søredelen av Tysvær

Det minkar på vatnet i Søre Tysvær, frå Førland og sørover. Vatningsforbodet må overhaldast av alle! Me ber i tillegg om at alle brukar så lite vatn som mogleg.

Situasjonen er så kritisk at det kan gå tomt for vatn innan kort tid. Forutsett at alle følgjer denne oppmodinga reknar me med at vannsituasjonen stabiliserer seg.