Nedstrand ikkje med

På morgonkvisten har me fått et par telefonar og meldingar om at me burde ha «fått med oss» at Nedstrand er i Norway Cup. Det sto i Haugesunds Avis i dag at dei hadde slått Falkeid 3-0 i går.

Me har nå sjekke med våre kontaktar i Oslo og på Norway Cup si heimeside. Nedstrand er forveksla med Nordstrand av våre kollegaer i Haugesund Avis.