Det går mot normalisering

– Det går nå mot en normalisering av beredskapen i distriktet. Det betyr ikke at situasjonen er avblåst, men at man starter en gradvis nedtrapping av de tiltakene iverksatt, sier politiet i en pressemelding.

Da trusselsituasjonen mot Norge ble kjent sist uke, la HSPD seg raskt på et beredskapsnivå i tråd med nasjonale føringer, og som vi evner å ivareta over tid.
Kartlegging av tilgjenglige ressurser var en viktig del av arbeidet som ble gjort. Vi innførte umiddelbar tiltak med bevæpnet patruljering av utenlandsflygninger ved lokale lufthavner; systematisk patruljering av andre viktige innfartsåret og knutepunkt; samt fokusert beredskap i tilknytning til lokale arrangement. Det ble etter hvert også innført generell bevæpning av alle politipatruljer i distriktet.
Nedtrapping og endret oppgavefokus
I fasen vi nå går inn i, vil vi i tråd med nasjonale føringer ha et naturlig fokus på videre informasjonsinnhenting og analysearbeid. Vi opprettholder også den generelle bevæpning til i alle fall ut torsdag 31.juli. Generell og uniformert politikontroll av alle utenlandsflyginger ved distriktets flyplasser ble avviklet i går, tirsdag 29. juli. Politiet vil likevel holde frem med grensekontrollvirksomheten i form av mer målrettede kontroller.
Beredskapsnivået er fremdeles høynet og det kan enda ta noe tid før organisasjonen er tilbake i normal drift.

Jan Geir Hessen
Fungerende stabssjef HSPD