Fylkesvei 515 har dårlig toppdekke. Foto: Mona Terjesen
Fylkesvei 515 har dårlig toppdekke. Foto: Mona Terjesen

Etterlyser asfaltering

Syklistene har fått sin fine sti å ferdes på. Men veistrekningen mellom Garhaug og Søvik er fremdeles ødelagt, flere måneder etterpå.

Av Eva Birkeland
Etter gravingen for å lage sykkelsti, er den 5-6 kilometer lange veistrekningen på riksvei 515 ujevn og full av hull. Yrkessjåfører melder om svært dårlige kjøreforhold. Til tross for at det er 70-sone, lar det seg ikke gjøre å kjøre i mer enn 30-40 kilometer i timen. Nå etterlyser de en asfaltering som har latt vente på seg.
Rogaland fylkeskommune står for finansieringen av sykkelstien og veien, og vi tar derfor en telefon til Statens Vegvesen.
– Skal det gjøres noe med dette snart?
Spørsmålet stilles til Tønnes Frøyland, prosjektleder for drift og vedlikehold nord for Boknafjorden. Han er fullt klar over skadene på veien, og sier at det skal re-asfalteres.

Les hele saken i papiravisa