Fleire av skulane i Tysvær treng ei opprusting. I Grinde kan det vere fornuftig med eit nytt skulebygg, meiner Ola S. Apeland. Han ser for seg eit fleirbrukshus som på Frakkagjerd. – Eit 24/7-bygg, seier han. 
Foto: Mona Terjesen
Fleire av skulane i Tysvær treng ei opprusting. I Grinde kan det vere fornuftig med eit nytt skulebygg, meiner Ola S. Apeland. Han ser for seg eit fleirbrukshus som på Frakkagjerd. – Eit 24/7-bygg, seier han.

Ja til Apeland

Ola S. Apeland ble enstemmig valgt til Høyres ordførerkandidat på partiets nominasjonsmøte.

– I Apeland har vi fått en dyktig og erfaren førstekandidat. Nominasjonskommiteen med leder Magnar Halvorsen har gjort en god jobb med å få avklare vår kandidat i god tid før neste valg. Nå ser vi frem til å fortsette prosessen, med å stille en god liste med kandidater, som kan være med å danne et team, for et godt og viktig politisk arbeid til det beste for innbyggerne i Tysvær den neste 4-årsperiode, sier Sissel Hansen Tysse, leder i Tysvær Høyre.