Skolen er bygdas hjerte!

Etter å ha lest flere innlegg angående nedlegging av skoler i Tysvær kommune, kan en se at engasjementet for bevaring av mindre skoler er stort.

Nedlegging av skolen rører ved hjertet av bygda, og vil påvirke det lokale samfunnet i stor grad. Bygdene har etter vår mening, samhold som en av sine største fordeler. Mye av dette samholdet kommer til syne på skolene der de fleste aktivitenene foregår.
På Førland er vi så heldige å ha en flott skole som ligger i nydelige omgivelser. Nærhet til sjø og flotte turområder rett utenfor klasserommet, gjør at naturen ofte blir brukt i undervisningssituasjoner. Uteområdene blir blant annet brukt i naturfag, matematikk og kroppsøving, og barna på skolen kan komme hjem og fortelle om flotte opplevelser iløpet av skoledagen. Områdene rundt skolen inneholder også sandvolleyballbane, ballbinge, minigolfbane og en ny flott kunstgressbane som for en stor del er laget på dugnad. Det viser litt av hva samholdet i bygda kan frembringe.
Førland skole blir også flittig brukt på fritiden. Noen av aktivitetene som kan nevnes er skolekorps, allidrett, ”gubbefotball” , fotballtreninger, TeknoLab, karatetrening og innebandy.
Skolekorpset har eksistert siden 1967, og vi er veldig stolte over at det fremdeles er så aktivt! Pr i dag har vi 21 medlemmer, alle fra 9-17 år. Skolekorpset deltar på konkurranser og blir stadig invitert til å spille på diverse arrangementer. Allidretten er fra barn helt ned til 4 år, og på ”gubbefotballen” får også damer og barn på mellomtrinnet delta. Hver gang Førland skole TeknoLab har stilt i Haugalandsmesterskapet, har vi vunnet pokaler. Vi har kommet på 2. plass i NM og 5. plass i Skandinavia! Dette er vi svært stolte av, og er et resultat av stor innsats i klasserommene, samt foreldre og barns innsats på kveldstid.
På 17. mai er hele bygda samlet til feiring, og på skolens sommeravslutningen samles korpset, idrettslaget og TeknoLab til en stor samlet sesongavslutning. Slekt og kolleger som bor andre steder, er mektig imponert over hva vi får til i bygda vår. Sentralt står skolen vår. Det er her vi møtes. Det er her vi treffer venner og kjente når vi henter og leverer på skolen. Det er her vi møtes på kveldstid på aktiviteter for store og små. Skoleområdet er sentrum i Førlandsbygda med både barnehage og FjørSilkeBris. Et yrende folkeliv på dag og kveld, på hverdager og i helger, som viser at Førland er virkelig levende!
Førland skole er bygdas knutepunkt og en viktig ressurs for alle som bor i bygda. Vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole, noe som er nødvendig for god læring. Som eksempel kan nevnes at da fjerde trinn i fjor trengte noen til å være med for å lære dem å strikke, stilte både både foreldre og besteforeldre opp. De synes det var fint å kunne være med, slik at elevene også fikk lære denne delen av pensum. Elevene opplever også virkelig ”å bli sett”. Et eksempel på det er at på første skoledag, får alle elevene navnet sitt ropt opp og håndhilser på rektor. Videre har Førland en flott barnehage som skolen har et unikt samarbeid med. I 2007 startet det opp et pilotprosjekt ”Barna som ingen kunne målbinde”. Det var så vellykket at det har fortsatt videre. Målet med prosjektet er større leseglede og økt skriftspråklig forståelse. Barn og voksne har familielæringskvelder, og førskolebarna og faddere på skolen besøker hverandre. Dette gir svært trygge førsteklassinger, som starter første skoledag i kjente omgivelser omgitt av kjente lærere. Alle disse punktene ser vi på som svært verdifullt for barna, og er en mulighet som små skoler bringer med seg.
Vi håper Tysvær kommune sine folkevalgte registrerer det enorme engasjementet det er i kommunen for å bevare de mindre skolene våre. Agenda Kaupang sin bestilling var å se på muligheter for innsparinger, men som de skriver i rapporten:
Konklusjonene en kan trekke fra den omtalte rapporten, innebærer ikke nødvendigvis at Tysvær kommune bør ha som målsetting utelukkende å ha store skoler. Det vil alltid være andre forhold som har betydning. Eksempelvis hensynet til nærmiljøet, eventuelle utbyggingskostnader og skyssutgifter ved sanering av mindre skoler samt tomte-spørsmål (…) Et slikt resonnement ville i Tysvær gi behov for en ungdomsskole og to barneskoler, noe som isolert sett er effektivt, men sannsynligvis ikke optimalt ut fra en helhetsvurdering” s.15.
Førland er en bygd i vekst. I følge Agenda Kaupang sine beregninger er det forventet en vekst på Førland skole på 21% i løpet av de neste tre år, og i barnehagen er det ventelister. Vi har fått nytt byggefelt på Eikelund og Padlane øst har lenge vært etterlengtet. Dersom kommunen hadde vært behjelpelig med tilrettelegging av tomter, slik det er gjort andre steder i kommunen, ville veksten etter vår mening vært større. For å bruke rektor sine ord: ” Det er godt med plass både ute og inne på Førland skole, men kommunen må være villig til å tilrettelegge for flere tomter, og dermed vil flere barnefamilier etablere seg her!”
For det er ingen tvil om at Førland er en god og attraktiv bygd å bo i. En bygd med mye liv, egen skole, barnehage og FjørSilkeBris. En LEVENDE bygd. Og slik vil vi ha det!

For Førland skule musikkorps og FAU
Sonja Larsen og Inger-Lise Stokkenes