Haugaland Vekst møtes i morgen.
Haugaland Vekst møtes i morgen.

Haugaland Vekst sin rolle

I forbindelse med mye media-fokusering på saken rundt kommunestruktur, har Haugaland Vekst behov for å få ut en konkretisering. Her er en pressemelding før møtet i morgen.

I morgen, fredag 3. oktober, møter Regionrådet i Haugaland Vekst. Det består av ti ordførere, en fra hver av medlemskommunene, pluss varaordføreren i Rogaland fylkeskommune og rådmennene i kommunene. Det er dette forumet som bestemmer hvordan det skal arbeides videre med spørsmålet om framtidig kommunestruktur i vår region.

I første omgang er det snakk om et forprosjekt for de kommunene som gjennom en demokratisk prosess har gitt sin ordfører mandat til å delta i arbeidet. De samme ordførerne er foreslått som styringsgruppe for prosjektet, mens rådmennene fra kommunene som deltar skal ha en støttefunksjon for denne styringsgruppen.

Vår rolle i administrasjonen i Haugaland Vekst er begrenset til å være sekretariat, vi skal ikke utrede fordeler og ulemper ved dagens kommunestruktur på Haugalandet. Det vi har foreslått er at det arbeides med forprosjektet fram til 1. februar 2015. Dette forprosjektet skal si noe om organiseringen av et hovedprosjekt, om ressursbruk i den forbindelse, om problemstillinger og videre framdrift. I tidsplanen Haugaland Vekst har foreslått for prosjektstyringsgruppen, er det lagt opp til at forprosjektet – med forslag til et hovedprosjekt – behandles politisk i de deltakende kommunene innen 1. april 2015.

Utfallet av behandlingen i de enkelte kommunene vil så avgjøre videre framdrift.

Caroline M.W Stensland
Mulighetsutvikler