Ny travel natt

Det har vært hektisk for politiet i Haugesund og på Stord i perioder av nattevakten, men det har ikke vært noen svært alvorlige saker.

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

2317 – Beruset ung mann – Stord
Melding om en beruset mann som hadde kvittet seg med mageinnholdet utenfor en privatfest på Stord. Mannen, som var i begynnelsen av 20-årene, samarbeidet godt med patruljen som kom til stedet. Kjørt hjem for å sove ut.

2331 – Beruset ung mann – Stord
I sentrum av Leirvik plukket vi opp en ung mann i slutten av tenårene etter meldinger fra publikum. Også han hadde fått for mye å drikke. Kjørt hjem og gitt pålegg om å bli hjemme over natten.

0009 – Mann falt om – Haugesund
En kvinne på vei hjem fra byen gjorde det eneste riktige og ringte oss da hun fant en mann som lå strekk ut på fortauet. Det viste seg at mannen hadde falt og slått seg i hodet. Var bevisst. Overlatt til helsepersonellet.

0018 – Høy musikk og full mann – Åkrehamn, Karmøy
Melding om høy musikk fra en adresse i Åkrehamn gjorde at en patrulje ble sendt til stedet. Der fant patruljen en overstadig beruset mann liggende på bakken utenfor adressen. Det var ikke musikken som hadde slått han ut, for det var helt stille da patruljen kom frem. Mannen fremstod som så beruset at det eneste riktige var å overlate han til helsevesenet.

0036 – Melding om masseslagsmål – Haugesund
Fra området bak Rossabø kirke fikk vi melding om at det skulle pågå masseslagsmål på stedet. Vi sendte 4 patruljer dit som var fremme kun få minutter senere. Det viste seg at det var fire unge menn, flere av dem i familie med hverandre, som hadde kranglet høylytt uten at det hadde utviklet seg til slagsmål. Ingen av dem var hjemmehørende på stedet. Familiekrangelen avsluttet av patruljene. Kraftige formaninger og bortvisning.

0051 – Full og kranglete – Haugesund
En godt voksen mann, full og kranglete, ville ikke etterkomme vaktenes pålegg på et utested i Haugesund. Det endte med at mannen satte seg fysisk til motverge mot en vakt. En patrulje som var like ved ble oppmerksomme på det som skjedde. Mannen var sint og full, også mot politibetjentene. Ved innsettelse i drukkenskapsarresten satte mannen seg fysisk til motverge mot betjentene. Mannen, som var i begynnelsen av 50-årene, bosatt i en nabokommune og helt ukjent for politiet fra tidligere, må vente seg en bot når han våkner i fyllearresten søndag formiddag. Han er anmeldt både for ordensforstyrrelse og for å ha forulempet polititjenestemennene.

0230 – Slosskamp – Haugesund
Flere vitner fra publikum gjorde patruljene oppmerksomme på at det var noen som var i klammeri med hverandre under Risøy bro. Det viste seg at det var tre utenlandske menn som hadde vært i et håndgemeng uten at noen hadde blitt skadd av det. Alle hadde ulike forklaringer og vitner som støttes deres versjoner. Løst ved at de tre personene som var involvert ble pålagt å forlate sentrum for resten av natten. Eventuelle anmeldelser får en ta imot i etterkant.

0231 – Beruset person – Kopervik, Karmøy
En patrulje kom over en mann som lå strekk ut i et gatekryss i Kopervik sentrum. Mannen var såpass beruset at han først ble tilsett av lege før han ble satt inn i drukkenskapsarrest i Haugesund. Ingen anmeldelse.

0315 – Legemskrenkelse – Stord
En patrulje kom over to utlendinger som var i håndgemeng utenfor et gatekjøkken i Leirvik. Det virket som om begge parter var like aktive. Den ene hevdet å ha fått en løs tann. De kommuniserte dårlig på norsk og var ikke veldig interessert i politiets bistand. Begge pålagt å forlate sentrum og ta kontakt med Stord lensmannskontor kommende uke dersom dette er et forhold som skal anmeldes.

0320 – Legemsfornærmelse – Stord
En kvinne i begynnelsen på 20-årene meldte fra om at hun hadde blitt slått til av en utenlandsk mann. Dette skulle ha skjedd ved drosjeholdeplassen i Leirvik. Gjerningsmannen hadde stukket fra stedet da patruljen kom frem. Kvinnen har ikke blitt skadd. Hun vil anmelde forholdet kommende uke. Saken følges opp av Stord lensmannskontor.

0349 – Slo i politibil – Haugesund
Det er sannsynligvis ikke noe av det smarteste en kan gjøre, men en mann i slutten av 20 årene klarte ikke la være. Mens en av våre patruljer snakket med noen vitner og arbeidet med å få klarhet i en sak i sentrum av Haugesund, så kom han bort til patruljen og slo hardt i politibilen samtidig som han øste ut av seg verbal aggresjon overfor både patruljen og vitnene. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og ble vist bort fra sentrum. Han kan vente seg en bot for forholdet. Saken følges opp av Haugesund politistasjon.

0405 – Brutt politiets pålegg – Haugesund
En utenbys mann i begynnelsen av 20-årene ble tatt på fersken av en patrulje mens han urinerte på offentlig sted på indre kai kl. 0310. Samme mann var svært kranglevoren også natt til lørdag, men da slapp han med en kraftig formaning. Etter at han var tatt for å urinere midt på indre kai ble han forklart at han ville bli anmeldt for dette og at han ble pålagt å forlate sentrum, et pålegg gitt ham i medhold av politiloven. Det kan hende at mannen ikke trodde vi mente alvor, men han ble påtruffet igjen i en gatekjøkkenkø kl. 0405. Det ble ingen mat på ham, men en tur til politihuset hvor han er innsatt i drukkenskapsarresten.

0408 – Beruset mann – Haugesund
Mann i slutten av 20-årene funnet strekk ut i Haugesund sentrum. Ruset, trolig bare på alkohol, men var også i besittelse av tabletter som trolig er illegale. Overlatt til helsevesenet, men anmeldt for besittelse av tabletter som trolig kan regnes som narkotika.

0421 – Høy musikk – Stord
En nabo til en leilighet på Rommetveit på Stord meldte fra om at det ble spilt svært høy musikk som tok natteroen fra nabolaget. Da patruljen kom frem kunne de bekrefte at det var svært høy musikk. Ingen lukket opp til leiligheten da patruljen banket på, men den var ulåst. Inne i støyen lå beboeren og sov, midt i støyen fra sitt eget stereoanlegg. Det var ikke lune nattasanger som fløt ut fra mannens stereoanlegg, men hardere saker. Patruljen gjorde det mest skånsomme for alle parter. De skrudde av musikken, lot mannen som bodde i leiligheten sove videre og listet seg stille bort fra stedet.

0517 – Beruset person – Kopervik, Karmøy
En mann i midten av 30-årene funnet beruset utenfor et gatekjøkken i Kopervik. Ute av stand til å ta vare på seg selv. Sjekket av helsevesenet og satt inn i drukkenskapsarrest for avrusing. Ingen anmeldelse.

Generelt om natten:
Det har vært hektisk for politiet i Haugesund og på Stord i perioder av nattevakten, men det har ikke vært noen svært alvorlige saker. Flere legemsfornærmelser og ordensforstyrrelser på offentlig sted. Flere personer enn de som er nevnt i loggen har blitt vist bort fra sentrumsområdene. Flere meldinger om høy musikk har vi ikke hatt kapasitet til å respondere på.