Kjære Tysvær Kommune

Jeg heter Sigrid Skeiseide og bor på Høieveien. Jeg har fulgt Høieveien fra den tiden den var grusvei med en vedlikehodsmann på sykkel med spade og sand i sideveskene.

Vel må si veien er blitt ett hakk bedre, men ikke så veldig mye. Vi har fått asfalt på den. Vi som bor innover Høieveien er noen tålmodige sjeler og håper hvert år når veier og sykkel- og gangsti er på trappene at kanskje i år er det vår tur. Men nei, vi venter og venter. Veien er mørk, kronglete og noen plasser uoversiktlig, og vil ikke snakke om der den heller feil vei. Den mangler møteplasser og sidene er så bratte noen plasser at det er lett å falle eller kjøre utfor når en møter store biler/traktorer. Bilene blir større og større og vi har også fått ett stort anlegg med store lastebiler m/tilhenger midt på Høieveien. Takk og pris for at det er dyktige, flinke sjåfører som kjører de. Det bygges mer og mer hus innover så det blir mer og mer trafikk på veien. Kjører to ganger i uken til Skjoldastraumen og det er jo bare en fryd, spesielt fra Grinde til Søvik. Der har de fått bred og fin vei med sykkel – og gangsti. Nå har de nettopp asfaltert dette stykket. Høieveien har også fått litt asfalt, men vi fikk den stykkevis og delt så det føles som vi kjører berg og dalbane. Vi vil også ha slik vei som i Grinde. Sykkel- og gangsti har vi, det vi mangler er vei.

Sigrid Skeiseide