I løpet av kort tid er heile Shell-bygget vekke. Gravemaskinane tar for seg. MMS-foto: Alf-Einar Kvalavåg
I løpet av kort tid er heile Shell-bygget vekke. Gravemaskinane tar for seg. MMS-foto: Alf-Einar Kvalavåg

Nå forsvinn «Minutten» og Shell…

Bit for bit har ein fjerna alt som skulle resirkulerast i Shell-bygget på Frakkagjerd. Nå tar gravemaskinane for seg av resten.

Det å rive eit bygg handlar om å sortere. I eit par veker har me på nært hald sett vindauge, glas og tre blitt sortert og kjørt vekk. Nå forsvinn resten.
Coop Extra skal stå klar til neste jul.