Ettergi studielån for levende bygder

Regjeringen ønsker å skape robuste kommuner for å møte framtidas utfordringer.

Norges Bygdeungdomslag mener den beste måten å møte disse utfordringene på er ved å spre veksten og tilrettelegge for bosetting i hele landet.Vi mener at et skritt på veien er å ettergi studielån for all ungdom som bosetter seg og jobber i Bygde-Norge.
I dag kan du få ettergitt ti prosent av studielånet ditt, maksimalt 25.000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i Finnmark eller Nord-Troms. Norges Bygdeungdomslag synes dette er et godt tiltak for å få nyutdannet ungdom tilbake til bygdene, og mener ordningen bør utvides til å gjelde alle kommuner i virkeområdet for distriktsretta investeringsstøtte – altså kommuner med lav befolkningstetthet.
Halvparten av unge under 30 år ønsker å flytte til bygda, om den rette jobben dukker opp (Norstat for Grønn Utdanning). Med andre ord er den viktigste faktoren på plass for å skape robuste, framtidsretta kommuner. Vi i Norges Bygdeungdomslag forventer at regjeringen tar dette signalet på alvor. Flytt statlige arbeidsplasser ut av Oslogryta, tilrettelegg for innovasjon og vekst i distriktene og gjør det lettere for ungdom å velge ei framtid i Bygde-Norge. Å ettergi studielån i kommunene som trenger disse ungdommene mest er et lite, men godt, steg på veien!

Gunn Jorunn Sørum, leder i Norges Bygdeungdomslag