Ordførar Harald Stakkestad og leiar av Næringsforumet, Magnar Halvorsen overrakte «Næringsprisen for 2014» til Tysvær Bygdeblad. Vinnerane er frå venstre: Alf-Einar Kvalavåg, Irene Stuhaug Ørke, Gro Lothe, Eva Birkeland og Mona Terjesen. Monika Lindanger og Karina Søvik var ikkje tilstades i kulturhuset.
Foto: Heidi Bjørstad Tvedt
Ordførar Harald Stakkestad og leiar av Næringsforumet, Magnar Halvorsen overrakte «Næringsprisen for 2014» til Tysvær Bygdeblad. Vinnerane er frå venstre: Alf-Einar Kvalavåg, Irene Stuhaug Ørke, Gro Lothe, Eva Birkeland og Mona Terjesen. Monika Lindanger og Karina Søvik var ikkje tilstades i kulturhuset.

Ein viktig pris for Bygdebladet

Det er heilt klart spesielt å skrive om seg sjølv, men det å bli kåra til «Næringslivsprisen» i Tysvær er stort. I ei tid kor media-Noreg er under hardt press, er ein slik pris mykje meir enn rosande ord og eit måleri.

Det var leiaren av Tysvær Næringsform Magnar Halvorsen som delte ut prisen for 2014 til Tysvær Bygdeblad. Det skjedde under ordførarens nyttårsmottaking i eit fullsett Tysværtunet.
– Tysvær Bygdeblad er eit lim i Tysvær og noko mange av oss ser fram til å få i postkassen kvar torsdag. Dei har i mange år gått med overskott som er ført inn i drifta og som har vore med på utvikle den verksemda som me når gir pris til, sa Halvorsen. (Les heile innlegget til Halvorsen til slutt i saka.
Tysvær Bygdeblad er eit lag kor alle er med og gjer kvarandre gode. Me har tunge konkurrentar rundt oss på alle sider, men har gjort grep og vil gjere grep som gjer at me også framtida skal stå sterkt i ein tøff konkurranse.
Me vil få takke for all ros, helsingar og skrøyt som me fekk etter utdelinga. At svært mange begynte med å seie at dette har me fortent, set me stor pris på.

Så igjen, tusen takk til alle som spelar på lag med oss, som utfordrar oss og som betalar for at Tysvær Bygdeblad kjem i postkassane kvar torsdag, og på nett kvar einaste dag.

Alf-Einar Kvalavåg
Redaktør

Vinneren av Næringslivsprisen i Tysvær for 2014 er en virksomhet som 15 desember dette året – altså i 2015 – kan se tilbake på 40 års sammenhengende drift. Staben teller i dag seks personer og de omsetter for over fem millioner kroner. Regnskapene viser at virksomheten har hatt en jevn resultatutvikling siden 1990-tallet og – merk dere denne: Overskuddet sluses i sin helhet tilbake til driften.

At Næringslivsprisen går til en virksomhet som ikke er helt A4 viser også det faktum at det hele startet som et dugnadsprosjekt i 1975. Det har hele tiden vært et AS med en bred aksjonærsammensetning som omfatter både enkeltpersoner og virksomheter. Også Tysvær kommune er inne på eiersiden med en andel på 16 prosent.

Som dere har skjønt, har Tysvær Næringsforum plukket ut en vinner som ikke er blant de største virksomhetene i kommunen. Det er like fullt en kandidat som de fleste av oss har et forhold til og som er blitt en del av det å være tysværbu.

Savnet hvis dette «limet» mellom innbyggerne uteblir, er følbart.

I den perioden vinneren har eksistert, har Tysvær gått fra å være en fattig jordbrukskommune til å bli en nyrik industri-, handels- og servicekommune. Omveltningene har vært store, forandringene mange, og det kan være krevende å henge med i svingene.

Godt da at vi har noen som gjør hverdagen litt enklere for oss og som ser ting i sammenheng.

VINNEREN AV NÆRINGSLIVSPRISEN 2014 ER TYSVÆR BYGDEBLAD AS

Mens resten av mediebransjen opplever turbulente tider, er Norge så heldig stilt at vi har en flora av lokalaviser som ikke i samme grad er rammet av krisen. I dag har Landslaget for lokalaviser over hundre medlemmer med et samlet opplag på godt over 330.000. Tysvær Bygdeblad er en av disse avisene, og kunne for 2013 notere en opplagsøkning på 102 eksemplarer.

Under redaktør Alf-Einar Kvalavåg og dagleg leiar Irene Stuhaug Ørke sin ledelse er Tysvær Bygdeblad blitt akkurat slik en lokalavis skal være, en viktig del av livet til folk, opptatt av små og store hendelser i hverdagen, av kulturlivet, frivilligheten og lokalpolitikken, av det stoffet du ikke finner i regionavisene eller andre steder. I dag styrer Alf-Einar en avis som har fokus på lokale nyheter, sport, kultur og barn- og ungdom. Og må vi legge til: I hele kommunen.

Helt siden han overtok roret i 2008 har bygdebladet bevisst satset på å tiltrekke seg unge lesere. Det tror vi er en viktig forutsetning for at nye generasjoner skal få øynene opp for verdien av lokalavisen. At lokalavisen hører hjemme i deres ellers så digitale hverdag.

Den sportsinteresserte redaktøren gir også den lokale fotballen stor spalteplass, langt ned i divisjonene andre medier ikke bryr seg om. Tysvær Bygdeblad har skjønt noe viktig; at dette er en arena – av mange – som bygger lokal identitet og tilhørighet.

Vinneren av Næringslivsprisen 2014 i Tysvær er en verdig vinner. Bygdabladet har en visjon om å være så stor at den påvirker kommunen. Den visjonen må langt på vei sies å være oppfylt når de fleste av oss ikke kan tenke oss en hverdag uten Tysvær Bygdeblad.

Gratulerer med prisen.