På vaktrommet: Bak f.v.: Høyskolelektor og veileder Gunn Marit Bakken Koldal, Roxana Godtfredsen og Hanne Hundvin Åsheim. Foran f.v.: Dejwar Sorchi og Amalie Vikse. Foto: Eva Birkeland
Oddvar Østebø har brukt tre år på å restaurere sin Chevrolet Impala, og trives godt med å restaurere gamle biler.

Velger ansvar og vil utgjøre en forskjell

Mange sykepleiere har den siste tiden vært framme i media og fortalt om arbeidsdager med stort ansvar, mange gjøremål og tid som ikke strekker til. Vi spurte fire studenter hvorfor de velger å bli sykepleiere.

Av Eva Birkeland
– Jeg vil hjelpe mennesker i nød og utgjøre en forskjell, sier Dejwar Sorchi (22).
Faren hans har jobbet som sykepleier, først i militæret og så på sykehus. To onkler jobber også i helsevesenet. Dejwar har fått sin påvirkning og inspirasjon fra dem.
– Jeg begynte først på helse- og sosialfag, og gikk der i to år. Men så jobbet jeg på en rehabiliteringsavdeling for folk med psykiske lidelser, og da bestemte jeg meg for å bli sykepleier, forteller han.
Sammen med Hanne Hundvin Åsheim (22), Roxana Godtfredsen (27) og Amalie Vikse (21) er han i praksis på kirurgisk midtblokk på Haugesund sykehus. Alle er andreårs-studenter, og ingen har angret på studievalget til nå.
– Jeg fikk litt kalde føtter da jeg oppdaget hvor mye teori vi skal gjennom. Men etter at jeg bestod eksamen i anatomi, tenkte jeg at det kommer til å gå bra, smiler Dejwar.
Hadde planer om annen jobb
– Kanskje rett før eksamen, spøker Amalie Vikse, når vi er inne på det å angre.
Ellers er hun sikker på yrkesvalget. Det var hun ikke før. På Vardafjell videregående skole gikk hun på media og kommunikasjon, og planen var å bli grafisk designer. I mellomtiden søkte hun sommerjobb i Haugesund kommune, og ble sendt ut i hjemmetjenesten.
– Det var noe helt nytt for meg, og jeg hadde ikke tenkt i de baner i det hele tatt, sier Amalie.
Det ble både sommerjobb og helgejobb, og etter videregående skole tok hun et skolefri år for å jobbe i et 60 % vikariat i hjemmetjenesten.
– Sjefen min sa hele tiden til meg at jeg kom til å bli sykepleier, og jeg svarte nei. Men jeg likte jobben så godt at jeg søkte på sykepleierhøgskolen likevel, smiler hun.
Hanne Hundvin Åsheim valgte sykepleien basert på erfaring.
– Jeg har jobbet i helsevesenet, og sett hvilke oppgaver sykepleierne har. Jeg syns det virker interessant, og senere kunne jeg tenkt meg å bli jordmor, sier hun.
Roxana Godtfredsen ser mange muligheter og gode utfordringer med å være sykepleier.
– Jeg syns det er kjekt å jobbe med mennesker og gi omsorg. Dette er et spennende yrke, slår hun fast, og føyer til at hun har utviklet seg mye på kort tid i løpet av sykepleierstudiet.

Dette er en av flere utdanningssaker i papirutgaven.