Ordførerens nyttårsmottagelse:

Må jo bare si at ordførerens nyttårsmottagelse er en fin tradisjon som Tysvær kommune har innført.

Har ikke fått med meg alle, men jeg prøver. For der får en vite hva som har skjedd i året som gikk, og hvilke planer en har for året som kommer. En får også vite hvem som fortjener mest oppmerksomhet.
2014 var et år der kommunen satset mye på å bedre ut veger og å tilrettelegge for at folk skal kunne ferdes trygt, ved å lage sykkel- og gangstier. Jeg fikk inntrykk av at det var viktig for kommunen at barn og voksne skulle kunne ferdes trygt langs vegene.
Kommunen har satset mye på å bygge turstier, fordi de ønsker at folk skal komme seg ut i naturen. Jeg må si at de har gjort en kjempejobb. Jeg har kjørt litt rundt og sett på utbedringene av veger og er imponert over de flotte sykkel- og gangstiene som er bygget rundt i kommunen. Det er jo veldig viktig at barn skal kunne gå eller sykle til skole og fritidsaktiviteter – uten å måtte bli kjørt av foreldre eller ta buss.
Spesielt i ytre del av kommunen er de heldige. Folk fra Førre og Frakkagjerd kan ferdes trygt og godt, til omtrent alt.
Når utbedringen av området mot Dragavika er ferdig, vil det antageligvis komme en sykkel- og gangsti til den kjente badeplassen. Turstien som bygges rundt Aksdalsvatnet får inngang til turstien med den private barnehagen på Høievegen, så en kan sykle eller gå trygt i hele området.
Ordføreren nevnte også at de prøver å finne midler til en tursti langs Aksdalsvatnet, så folk i Frakkagjerd-området kan komme seg trygt til Aksdal. Her må jeg si at det er noe ordføreren ikke har fått med seg. Den gamle hovedvegen fungerer helt fint. Jeg har et godt forslag til hvordan pengene kan brukes i stedet; en tursti langs Høievegen fra Høie – og i hvert fall til Skeiseid. Slik at folk fra Høie nordover også har en trygg måte å bruke det som kommunen legger til rette for at innbyggerne skal bruke. De som bor på Høie og nordover må nemlig kjøre barna sine når de skal på fritidsaktiviteter. De kan heller ikke ta med seg hele familien på en sykkeltur. Høievegen er for smal og kronglete. Og livsfarlig å gå eller sykle på.
Priser og stipend
Vi har utrolig flott ungdom i denne kommunen, som utmerker seg – både nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at kommunen viser de setter pris på dem, ved å dele ut stipend, så de kan videreutvikle seg, og inspirere andre.
Kulturvernprisen var virkelig fortjent til dem som driver og restaurerer Solstrand. Dette har vært et landemerke i Førresfjorden, og har virkelig fått heder og verdighet igjen.
Så må jeg si at næringslivet gjorde et godt valg, ved å gi næringslivsprisen til Tysvær Bygdeblad. De er alltid der og forteller oss innbyggere hva som skjer.
At Borghild Yrkje fikk hedersprisen var jammen på tide. Tøff og modig kvinne, som klarte å bli ordfører i en så mannsdominert kommune som Tysvær var på den tida. Med sin dyktighet og kunnskap, og ikke minst evne til å lytte, har hun blitt eneren blant ordførerne i Tysvær.
Må også trekke frem hvor flott det er at kommunen bruker en lokal kunstner til sine priser. Liv Sørvåg er en flott kunstner og har sitt spesielle særpreg.
Jeg gleder meg til neste nyttårsmottagelse.

Sigrid Skeiseide