Godt humør og store smil i dagane før stansen på Kårstø-anlegget. Frå venstre Håkon Falnes, Aibel, Leif Erik Bystrøm, prosjektleiar og Hans Tore Stensen, driftsjef.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Godt humør og store smil i dagane før stansen på Kårstø-anlegget. Frå venstre Håkon Falnes, Aibel, Leif Erik Bystrøm, prosjektleiar og Hans Tore Stensen, driftsjef.

Eit «nytt» Høgre

Uansett korleis ein vrir og vender på det. Ei Høgre-liste utan Harald Stakkestad er noko nytt.

Det har lenge vore kjent at Ola S. Apeland er partiet sin nye toppkandidat. Nå presenterar partiet heile lista, ei spanande liste med mange nye namn.
Mest spanande fordi den inneheld kjende namn, om ikkje frå politisk arbeid.
– Me er supernøgde med lista. den har ein god spreiing både når det gjeld geografi, alder og samfunnsbakgrunn. Eit par ungdommar i den eine enden og eit par skikkelege veteranar i den andre. Me jobba hardt for å få ei nøyaktig kjønnsfordeling også, men når me talte opp enda me opp med 16-13 i favør menn. Det er likevel ei liste som speglar både Tysvær og partiet godt, seier Ola S. Apeland.

Les heile saka i sist vekes papirutgåve.

Her er Høge si liste:
1. Ola S. Apeland
2. Sissel Hansen Tysse
3. Arvid Bakken
4. Arne Gjerde
5. Anne Haraldseid
6. Frode Haga Johnsen
7. Monika Lindanger
8. Terje Knoff
9. Marit Eikehaugen
10. Kirsti Hervik
11. Trond Fludal
12. Kathrine Bakkevig
13. Trond Erik Jacobsen
14. Siri Nymark
15. Trygve Hebnes
16. Kai Espen Hersdal
17. Nina Ask Johannsen
18. Jan Inge Surnevik
19. Steven Grindhaug
20. Anette Tvedt Eliassen
21. Marius Alsaker
22. Jan Hennning Kvinnesland
23. Katrine Kvinnesland
24. Ole Bjelland
25. Kristina Eikemo Apeland
26. Ståle Iversen
27. Joy Naomi Kvinnesland
28. Åge Wee
29. Randi Hetland