Heidi Westin Eikje frå Eikje flytta heim i fjor sommar, etter fullført bachelorgradutdanning i miljø- og ressursfag i Bergen. Ho har tidlegare vore politisk aktiv i Grøn Ungdom og MDG Hordaland. Her saman med tredjemann på lista Jan Ivar Bringedal. 
Foto: privat
Heidi Westin Eikje frå Eikje flytta heim i fjor sommar, etter fullført bachelorgradutdanning i miljø- og ressursfag i Bergen. Ho har tidlegare vore politisk aktiv i Grøn Ungdom og MDG Hordaland. Her saman med tredjemann på lista Jan Ivar Bringedal.

Stiller liste

Miljøpartiet De Grønne Tysvær er no klare med si liste til årets kommuneval. Det nybakte partiet har stor tru på å få plass i kommunestyret.

Av Mona Terjesen
– Me stiller liste med ti engasjerte kandidatar til kommunevalet i år. Dette er første gong MDG stiller liste i Tysvær. Me vil gi tysværbuen ei muligheit til å gjere kommunen grønare, seier talsperson Heidi Westin Eikje.
Har trua
Då Tysvær Bygdeblad skreiv om lokalpartiet i september i fjor, var dei heilt i starten av etableringsfasen. Då hadde dei akkurat hatt stiftingsmøte på Lønnegarden i Lindanger. I tillegg til Westin Eikje blei Jostein Harboe (kasserar) og Ingvar Tysvær (sekretær) valt inn i styret.
– Eg er svært glad for at me klarte å starte eit lokallag her i Tysvær, det trengs. Eg er sikker på at det er mange som ønskjer ein meir miljøretta politikk og kjem til å sette pris på MDG, fastslo ho.
Westin Eikje var allereie då optimistisk når det kom til å klare å stille med liste allereie til årets val. Og det har dei altså klart.
– Lista består av menneske frå ulike stader i kommunen, med ulik yrkesbakgrunn og alder. Me er eit ungt parti og meiner at kandidatane våre kan komme med nye perspektiv og bidra til diversitet i kommunepolitikken. Tysvær har ein ung befolkning og me er stolte av at tre av våre fire toppkandidatar er under tretti år, seier ho.
– Korleis ser de på kommunevalet til hausten?
– Med bakgrunn i valresultatet i Tysvær ved Stortingsvalet i 2013 er me optimistiske med tanke på å få ein kandidat inn i kommunestyret. Det blir spennande å sjå kor mange som er klare for eit nytt, grønt alternativ.
Miljøpartiet De Grønne har eit mål om å stille liste i 300 kommunar ved det kommande kommunevalet. Så langt er det lokallag i 225 kommunar landet over. Me gleder oss over å få vere ein del av den grønne bølja, fortel Heidi Westin Eikje.

Les heile saka og sjå lista i papirutgåva.