Hervik skule står til forfall. Det vil laget i bygda gjere noko med.
Hervik skule står til forfall. Det vil laget i bygda gjere noko med.

Vil gi skulen til bygda

Hervik skule er vanskeleg å selje. I åtte år har han vore for sal, utan respons. Nå ber bygde- og ungdomslaget om å få overta.

Det er ein idé ordførar Harald Stakkestad har sansen for. Erfaringar viser at slike eigedomar er vanskelege å selje på den opne marknaden. Etter eit møte med laget, vil han nå ta saka vidare – både til administrasjonen og politisk.
– Hervik ungdom- og idrettslag ønska eit møte med administrasjonen og ordføraren, eit møte som fann stad for omlag to veker sidan. Der blei me einige om at me ønska eit skriftlig innspel om kva planar dei har for den tidligare skulen og uteområdet. Det har me nå fått, og innspelet er sendt ut som kopi til de politiske partia i kommunen, seier Stakkestad.

Les heile saka i papirutgåva.